Motieven om naar Nederland te gaan

Is het vertrek naar Nederland een vrijwillige keuze? Is het een dienstbevel? Officieel is het dienstbevel om een keuze te maken tussen meegaan of in Indonesië blijven, geen dienstbevel om scheep te gaan, maar de meeste Molukkers hebben niet het gevoel dat er nog veel te kiezen is. Een aantal militairen die bestemd zijn te vertrekken met de Roma en de Castelbianco en geen keuze hebben uitgesproken, krijgt in ieder geval een dienstbevel om in te schepen. Mogelijk is dit bij meer schepen het geval geweest, maar zijn die documenten niet in de archieven bewaard gebleven. Voor de gewone soldaten is de situatie hoe dan ook moeilijk te overzien. Hun wordt gezegd dat ze moeten vertrekken en of dat nu een officieel dienstbevel op papier is of een order van een commandant, voor hen staat dat gelijk aan een dienstbevel. En velen denken: we volgen het advies van de Delegatie Aponno, we gaan met de groep mee. Omdat ze verwachten dat het maar voor een paar maanden is, zien sommigen de reis naar Nederland ook als een kans of een avontuur. Maar voor de meesten speelt dat ze weg willen uit de onveilige situatie.

Bron: Ombak Maluku

Document voor Voorlichting voor Ambonese Ex-KNIL-Militairen met tijdelijke KL status die naar Nederland worden opgezonden. Aanwijzingen van Medische Hygiënische Aard.

“Geweldige informatie die bewaard moet blijven om door te geven aan alle generaties na ons!”

Anoniem

De Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland is een initiatief van Nathalie Toisuta. De realisatie vindt plaats door Peoples Media Foundation en Media Luna. Voor vragen: info@reizendetentoonstelling.nl