Het Veteraneninstituut

Adres en bereikbaarheid van het Veteraneninstituut:

Adres: Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn

Contact Veteraneninstituut

Dat de Reizende Tentoonstelling op het Veteraneninstituut staat van1 tot en met 16 december 2022 vinden wij wel heel bijzonder. Omdat het Veteraneninstituut zorgt draagt voor Nederlandse militairen die hebben gevochten voor onze vrijheid of zich inzetten voor de vrijheid van anderen. Dat is een grote en belangrijke taak die niet altijd zichtbaar is voor de samenleving en wat deze deelname voor de militairen betekent. Daarom is het Veteraneninstituut opgericht. De Molukse KNIL militairen zijn ook veteranen. Op 3 december is er een speciale dag voor Molukse KNIL militairen en hun nageslacht.

Meer over het Veteraneninstituut:

De medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut zetten zich dagelijks in voor veteranen, zodat veteranen vanuit de samenleving het respect en de dankbaarheid voelen die zij verdienen.

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Het grootste deel van de oorlogsveteranen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog is overleden. Nederland had op 1 januari 2022 ongeveer 103.850 veteranen.

Missies

Bij een militaire missie stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te herstellen of een conflict te voorkomen.

Het Veteraneninstituut doet ook onderzoek.

Wat zijn hun ervaringen? Hoe kijken zij daarop terug? Wat is de invloed van oorlogs- en uitzendervaringen op hun verdere leven? Hoe gaat het met ze? Wat zijn hun behoeften als veteraan? Hoe manifesteren zij zich als veteraan? En hoe kijkt de samenleving aan tegen veteranen en wat doet zij voor hen?

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijg je via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut.

Het Veteranenloket biedt toegang tot zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP).

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een zorgcoördinator, een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.

Wanneer ben je veteraan?

Het ministerie van Defensie heeft vastgelegd in welke gevallen een persoon de veteranenstatus krijgt toegekend.

“De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen”.

De Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland is een initiatief van Nathalie Toisuta. De realisatie vindt plaats door Peoples Media Foundation en Media Luna. Voor vragen: info@reizendetentoonstelling.nl