Educatiepakket

Aan het eind van het jaar wordt een lespakket uitgebracht samen met EDG MEDIA. Een lespakket wat zal bestaan uit een bezoek aan de tentoonstelling door leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. En voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Na bezoeken aan de tentoonstelling volgen er suggesties voor opdrachten zoals het maken van een reisverslag of het maken van een Spoken Word.

Ook is er de mogelijkheid voor scholen om de tentoonstelling op hun eigen school te laten plaatsen. De middelbare bassischool de Breul in Zeist heeft dit bijvoorbeeld gedaan voor haar 1.500 leerlingen.

Lees hier de aanbeveling van de geschiedenis docent Albert Jens:

In maart 2022 is het gelukt om de reizende tentoonstelling “In Twee Werelden l Molukkers in Nederland ”op het schoolplein van onze school, KSG de Breul in Zeist te krijgen. In mijn ogen een unieke kans, temeer om wij de eerste school in Nederland waren waar deze expositie te zien was op het eigen terrein.

Een groot voordeel is dat de tentoonstelling niet beperkt is tot één leerlaag en dat dus de hele school de reizende expositie kan bezoeken. Daarnaast kan de tentoonstelling bezocht worden op een dagdeel. Je wordt dus als docent niet belemmerd doordat er sprake is van een volledig dag lesuitval.
Op de derde plaats kan je aan de tentoonstelling een aantal essentiële kenmerkende aspecten ophangen zoals “wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van de wereldeconomie”, “de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie en met name “vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme” om maar een greep uit de Kenmerkende Aspecten te doen.
Uiteraard kan je als docent de bestaande methode gebruiken waarmee de leerlingen geschiedenis leren, maar het bezoeken van de tentoonstelling levert meerwaarde op. Zeker als je e.e.a. kunt koppelen aan gastlessen die over dit onderwerp gegeven kunnen worden. De geschiedenis gaat op die manier veel meer leven, zeker over een vaak onderbelicht thema als de Molukkers. Mede hierdoor is het wel verstandig om voorafgaande aan het bezoek aan de tentoonstelling aandacht in de les hieraan te besteden. Zelf heb ik aan de hand van een zelfgemaakte PowerPoint e.e.a. toegelicht waarbij ik ook van het filmpje “Hoe de Molukkers naar Nederland kwamen en bleven” van ongeveer 10 minuten (te vinden op YouTube) gebruik heb gemaakt. Je kan het gebeuren zo groot maken als je zelf wilt; Wij hadden op school een avond waarbij onder leider van Coen Verbraak Molukse gastsprekers geïnterviewd werden. Door de bezoekers werd deze avond erg gewaardeerd. Kortom er zijn tal van mogelijkheden.
Het mooie van de expositie vond ik dat de tentoonstelling de mogelijkheid biedt om deze gedeelde geschiedenis vanuit diverse perspectieven te bekijken. Daarnaast kan je differentiëren in leerlaag, niveau en verdiepingsgraad. Zelf had ik op basis van de tentoonstelling vragen bij de expositie gemaakt waardoor zowel een brugklasser als een VWO 6 leerling op zijn of haar eigen niveau kennis kon maken met de Molukse geschiedenis. Dit had tot gevolg dat leerlingen niet alleen meer kennis konden opsnuiven, maar ook meer interesse in een voor hen onbekende geschiedenis opgewekt kon worden. Dit werd zeker versterkt toen van buitenaf een Molukse man de tentoonstelling kwam bezichtigen en in discussie raakte met leerlingen.
In het kader van de recente actualiteit over de Nederlandse rol in het dekolonisatieproces verdient de roerige geschiedenis van de Molukkers zeker aandacht.
Het was een mooi doel dat we als De Breul met deze expositie leerlingen hebben kunnen leren om het verleden beter te kunnen begrijpen en verbanden te zien. Hiermee hebben we als school denk ik een bijdrage kunnen leveren aan het feit dat je het heden pas kunt verklaren als je verleden erkent en herkent. Eigenlijk staat het zelfs nog los van het feit of dit tot de examenstof of niet behoort. Geweldig dus dat wij als school een maand van deze unieke mogelijkheid gebruik hebben kunnen maken. Dat veel leerlingen enthousiast over de tentoonstelling waren bleek uit de vele reacties die leerlingen opgeschreven hadden. Daarnaast zijn er leerlingen geweest die door de expositie gemotiveerd zijn geraakt om een PWS (=profielwerkstuk) te gaan schrijven over de Molukken. Enkele reacties zijn hieronder te lezen.

Kortom, als je als school in de gelegenheid bent om deze reizende tentoonstelling te bezoeken, grijp die kans en laat de mogelijkheid niet liggen.

Albert Jens, docent geschiedenis, KSG de Breul in Zeist

Mocht u als leraar geïnteresseerd zijn in het lespakket of mocht u de tentoonstelling op uw school willen dan kunt u mailen naar: nathalie@medialuna.nl

De Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland is een initiatief van Nathalie Toisuta. De realisatie vindt plaats door Peoples Media Foundation en Media Luna. Voor vragen: info@reizendetentoonstelling.nl