Fondsen

Fondsen en subsidies spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de Reizende Tentoonstelling, Herdenking en aansluitende lesprogramma. Hieronder een overzicht van alle partijen die een financieel bijdragen leveren.

vfonds

Het vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.
Met hun steun aan de Reizende Tentoonstelling en Hernieuwde aankomst | 70 jaar Molukkers in Nederland willen wij samen verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten.

Nederlands Veteranen Instituut

Samen met het Nederlands Veteranen Instituut bouwen wij verder aan een maatschappij waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.

Veteranen hebben ons land gediend tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering vanuit de samenleving en zorg wanneer dat nodig is. Ze ervaren dat ze gezien worden en dat hun bijdrage belangrijk is. Het Nederlands Veteraneninstituut draagt daaraan bij. Veteranen mogen erop vertrouwen dat het instituut er is voor hen. Wie je ook bent en wat je vraag ook is, het Nederlands Veteranen Instituut helpt je graag verder. Zij zullen luisteren naar jouw verhaal. Ook verbinden we veteranen met de samenleving. Hun inspanningen zijn erop gericht om erkenning en waardering, kennis en participatie te vergroten.

Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Dankzij hun bijdragen ontstaan steeds weer nieuwe initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Als je mensen, dromen en werelden samenbrengt, komt cultuur tot leven. Prins Bernhard Cultuurfonds: Het begin van iets moois.

G.Ph.Verhagen-Stichting

De G.Ph. Verhagen-Stichting stelt zich ten doel, om de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad Rotterdam te versterken. Zij doet dit, door gelden ter beschikking te stellen voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen te financieren, die deze doelstelling bevorderen. Rotterdam is een stad van uitersten.

Decennia gevormd door de haven, met al zijn facetten. Een stad van niet praten, maar van doen. Een stad waar 175 nationaliteiten wonen, ieder met eigen gebruiken en gewoontes.nRotterdammers zijn trots op hun stad en de manier waarop deze smeltkroes met elkaar in één gemeente leeft en woont. Sterk, in sociale verscheidenheid en culturele rijkdom. Dit is de stad waar G.Ph. Verhagen zijn hart aan verpand had, toen hij in 1961 overleed. In 1950 heeft hij zijn vermogen in een Stichting ondergebracht. Na zijn overlijden werd de Stichting actief, om met een aanzienlijk bedrag iets voor Rotterdam terug te doen.

Deel een taboe

Aanmelden Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom de Reizende Tentoonstelling.